Maluchy

Witamy na stronie Maluchów
Grupa liczy 24dzieci -3latków

16 dziewczynek i 8 chłopców

Wychowawca
mgr Anna Zdrzałek

ROZKŁAD ZAJĘĆ W TYGODNIU – GRUPA MALUCHÓW.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I.Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- ćw. oddechowe, zabawy ortofoniczne i logopedyczne,
- wiersz do nauki na pamięć.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- zabawa dydaktyczna.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- pogadanka w ramach
,, Dzień dla zdrowia”.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- zabawa badawcza.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- zabawa tematyczna,
- ,, Cała Polska czyta dzieciom”.

II. Aktywność językowa.

II. Aktywność artystyczna ( plastyczna).
Język angielski.

II. Aktywność poznawcza.

II. Aktywność artystyczna ( muzyka).
Język angielski.

II. Aktywność ruchowa ( zestaw zabaw ruchowych).

Odpoczynek na dywanie.
III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:
- gimnastyka paluszkowa Dolya,
- zabawy konstrukcyjne,
- wyjście do ogrodu przedszkolnego,
- zabawy dowolne,
- praca indywidualna.

Odpoczynek na dywanie.
III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:
- zabawy muzyczne z wyk. metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss,
- zabawy przeciw agresji,
- wyjście do ogrodu przedszkolnego,
- zabawy dowolne,
- praca indywidualna.

Odpoczynek na dywanie.
III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:
- zabawy z wykorzystaniem modułu literackiego Dolya,
- zabawy w kąciku książki,
- wyjście do ogrodu przedszkolnego,
- zabawy dowolne,
- praca indywidualna.

Odpoczynek na dywanie.
III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:
- zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
- wyjście do ogrodu przedszkolnego,
- zabawy dowolne,
- praca indywidualna.

Odpoczynek na dywanie.
III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:
- zabawy z wyk. Modułu Dolya – modelowanie lub przyrodniczego Ty, Ja i Świat,
- zabawy logopedyczne,
- wyjście do ogrodu przedszkolnego,
- zabawy dowolne,
- praca indywidualna.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach