Witamy na stronie Maluchów ( grupa 3 -4 latków)

 

Wychowawca
mgr Natalia Szebesczyk

Drodzy Rodzice!

W związku z zamknięciem przedszkola do piątku proponuję pracę zdalną z dzieckiem w domu. W zakładce " Zabawy i zadania dla maluchów" znajdziecie Państwo propozycje zajęć dla dzieci na każdy dzień. W tym tygodniu realizujemy tematykę "Odżywiamy się zdrowo".

Drodzy Rodzice! Rozpoczynamy zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych. Przed przedszkolem wystawione są pojemniki, do których można wrzucać przyniesione "dary jesieni".

Składkę na Radę Rodziców można wpłacać do 15 października 2020 ( za okres 5 miesięcy).

ROZKŁAD ZAJĘĆ W TYGODNIU – GRUPA MALUCHÓW.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I.Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- ćw. oddechowe, zabawy ortofoniczne i logopedyczne,
- wiersz do nauki na pamięć.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- zabawa dydaktyczna.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- pogadanka w ramach
,, Dzień dla zdrowia”.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- zabawa tematyczna.

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zestaw zabaw porannych,
- zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu,
- zabawa badawcza.

II. Aktywność językowa.

J.angielski

II. Aktywność poznawcza              (matematyka)

II. Aktywność artystyczna (plastyka)

II. Aktywność artystyczna  (muzyka).
Język angielski.

II. Aktywność ruchowa ( zestaw zabaw ruchowych).


Odpoczynek. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, bajek z płyty, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek.
...........................................................................................

Inne działania wynikające z potrzeb dziecka. Zabawy integracyjne Klanzy, zabawy muzyczno - ruchowe z wyk. met. aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss.

Zabawy przeciw agresji, zabawy relaksacyjne z el. ćw. Dennisona, masaże relaksacyjne. Zajęcia z wykorzystaniem met. Dolya: modul literacki, gimnastyka paluszkawa, konstrukcje, kreatywne modelowanie.

Zabawy plastyczne, zajęcia w kąciku książki. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem, wyjścia do ogrodu przedszkolnego.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach