RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLA NR 1 W RYBNIKU.

6.30-8.30 - Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne lub z małą grupą.

Zabawy: badawcze, tematyczne, dydaktyczne, logopedyczne, pogadanki zdrowotne w ramach „Dnia dla zdrowia, zestaw ćwiczeń porannych.

Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy dowolne wg wyboru dziecka.

(grupa średniaków przechodzi do swojej sali o godz.7.30, młodszaki o godz.8.00)

8.30-9.00 - Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Śniadanie.

9.00-11.30 - Zajęcia zintegrowane prowadzone w różnych formach z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywizujących metod pracy, obejmujących edukację językową, artystyczną, zdrowotną, matematyczną. Stwarzanie jak najczęstszych okazji edukacyjnych kształtujących umiejętności i nawyki prowadzone w czasie wycieczek, spacerów oraz innych działań na świeżym powietrzu. Język angielski.

11.30-12.00 - Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów. Obiad


 
Grupa maluchów

12.00-13.50 - Odpoczynek na leżakach

14.00-14.20 - Podwieczorek

14.20-15.30 - Zajęcia z zakresu ekspresji ruchowo-muzycznej z wyk.metod B.Strauss, Klanzy, zabawy dywanowe, zabawy logopedyczne, zajęcia z wyk.modułów Dolya, zabawy dowolne, praca indywidualna.

15.30-16.30 -  Zabawy dowolne, pobyt w ogrodzie PrzedszkolnymGrupa młodszaków

12.00-16.00 - Relaks poobiedni. Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne, zabawy przeciwko agresji, czytanie literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zajęcia plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zajęcia z wyk.modułów Dolya, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z zakresu ekspresji ruchowo-muzycznej, zabawy logopedyczne.

Praca indywidualna, zabawy dowolne według wyboru własnego dzieci.

15.30-16.30 - Przejście do sali maluszków.Grupa średniaków

12.00-16.30 - Relaks poobiedni. Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne, zabawy przeciwko agresji, czytanie literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zajęcia plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zajęcia z wyk.modułów Dolya, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z zakresu ekspresji ruchowo-muzycznej, zabawy logopedyczne. Religia.

Praca indywidualna, zabawy dowolne według wyboru własnego dzieci.

16.00-16.30 - Przejście do sali maluszków.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach