RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLA NR1 W RYBNIKU.

 

 

6.30-8.30-Schodzenie się dzieci.Rozmowy indywidualne lub z małą grupą.

                 Zabawy:badawcze,tematyczne,dydaktyczne,logopedyczne,pogadanki

                 zdrowotne w ramach „Dnia dla zdrowia,zestaw ćwiczeń porannych.

                 Praca indywidualna z dzieckiem.Zabawy dowolne wg wyboru dziecka.

                 (grupa średniaków przechodzi do swojej sali o godz.7.30,

                 młodszaki o godz.8.00)

8.30-9.00-Przygotowanie do śniadania.Zabiegi higieniczne.Śniadanie.

 

9.00-11.30-Zajęcia zintegrowane prowadzone w różnych formach z wykorzystaniem

                  nowoczesnych,aktywizujących metod pracy,obejmujących edukację   

                  językową,artystyczną,zdrowotną,matematyczną.Stwarzanie jak najczęstszych okazji edukacyjnych kształtujacych umiejetności i nawyki prowadzone w czasie wycieczek,spacerów oraz innych działań na świeżym powietrzu.Język angielski.

 

11.30-12.00-Przygotowanie do obiadu.Pełnienie dyżurów.Obiad

 

Grupa maluchów

12.00-13.50-Odpoczynek na leżakach

14.00-14.20-Podwieczorek

14.20-15.30-Zajęcia z zakresu ekspresji ruchowo-muzycznej z wyk.metod B.Strauss,

                    Klanzy,zabawy dywanowe,zabawy logopedyczne,zajęcia z wyk.modułów

                    Dolya,zabawy dowolne,praca indywidualna.

15.30-16.30-Przejście do sali średniaków.Zabawy dowolne,pobyt w ogrodzie

                     Przedszkolnym

 

Grupa młodszaków

12.00-16.00 –Relaks poobiedni.Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne,zabawy przeciwko

                       agresji,czytanie literatury dziecięcej w ramach akcji”Cała Polska czyta

                       dzieciom”.Zajęcia rozwijajace zainteresowania i uzdolnienia dzieci,zajęcia plastyczne,zabawy konstrukcyjne,zajęcia z wyk.modułów Dolya,gimnastyka korekcyjna,

zajęcia z zakresu ekspresji ruchowo-muzycznej,zabawy logopedyczne.

Praca indywidualna,zabawy dowolne według wyboru własnego dzieci.

16.00-16.30-Przejście do sali średniaków.

 

Grupa średniaków

   12.00-16.30  Relaks poobiedni.Ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne,zabawy przeciwko

                       agresji,czytanie literatury dziecięcej w ramach akcji”Cała Polska czyta

                       dzieciom”.Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,zajęcia plastyczne,zabawy konstrukcyjne,zajęcia z wyk.modułów Dolya,gimnastyka korekcyjna,

zajęcia z zakresu ekspresji ruchowo-muzycznej,zabawy logopedyczne.Religia.

Praca indywidualna,zabawy dowolne według wyboru własnego dzieci.

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach