Średniaki

Witamy na stronie Średniaków!
Grupa liczy 25 dzieci.

Wychowawczynie:
mgr Dominika Pisula-Cyganak

mgr Monika Przybylska

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE ŚREDNIAKÓW

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna: poranna zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu.

* Profilaktyka logopedyczna, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe, ortofoniczne

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna: poranna zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu

*Zabawa badawcza

 

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna: poranna zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu.

*"Dzień dla zdrowia"- cykl pogadanek

 

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna: poranna zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu.

*Zabawa dydaktyczna

I. Aktywność ruchowa i zdrowotna: poranna zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu

*Zabawa tematyczna

II. Aktywność językowa

*Aktywność artystyczna (plastyka)

II. Aktywność poznawcza

(matematyka)

*Aktywność ruchowa i zdrowotna

II. Aktywność poznawcza (matematyka)

*Aktywność artystyczna (muzyka)

II. Aktywność językowa

* Aktywność artystyczna (plastyka)

II. Aktywność językowa

*Aktywność ruchowa i zdrowotna

Odpoczynek na dywanie-słuchanie bajek w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom."

 Słuchanie bajek z wyk. technologii multimedialnej.

Odpoczynek i masaże relaksacyjne przy muzyce.

 

Gimnastyka paluszkowa według G.Doyla.

Odpoczynek na dywanie słuchanie bajek czytanych przez N.

III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:

* Język angielski

* zajęcia rowadzone metodą G.Dolya moduł konstrukcje

 *wyjścia do ogrodu przedszkolnego

*zabawy dowolne i praca indywidualna z dzieckiem

III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:

* zajęcia prowadzone metodą G.Dolya  moduł literacki

* profilaktyka logopedyczna- gimnastyka buzi i języka, metoda Cieszyńskiej

*wyjścia do ogrodu przedszkolnego

*zabawy dowolne i praca indywidualna z dzieckiem

III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:

*Język angielski

*zajęcia prowadzone metodą J.Cieszyńskiej

*wyjścia do ogrodu przedszkolnego

*zabawy dowolne i praca indywidualna z dzieckiem

III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:

*zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

* zabawy muzyczno-ruchowe wg B.Strauss, chusta Klanzy

*wyjścia do ogrodu przedszkolnego

* zabawy dowolne wg inwencji dziecka, praca indywidualna

III. Inne działania wynikające z potrzeb dzieci:

*zajęcia prowadzone metodą G.Dolya moduł kreatywne modelowanie

* zajęcia plastyczno-techniczne z wyk. ciekawych technik mandali, orgiami itp.

 *wyjścia do ogrodu przedszkolnego

* zabawy dowolne wg inwencji dziecka, praca indywidualna

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach