Przedszkole nr 1 w Rybniku
44 - 200 Rybnik
ul. Tadeusza Kościuszki 12


tel/fax: 32 4224169
email: przedszkolerybnik1@wp.pl

Nr konta bankowego

34 1020 2472 0000 6702 0498 3690

 

 

kontakt z inspektorem ochrony danych:  przedszkolerybnik1@wp.pl 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach