Starszaki

Witamy na stronie STARSZAKÓW!
Grupa liczy 25 dzieci - 4 dzieci 5letnich i 21 dzieci 6letnich

13 chłopców i 12 dziewczynek

 

Wychowawczynie:
mgr Natalia Szebesczyk

lic. Ewa Todorowa

ROZKŁAD ZAJĘĆ W TYGODNIU

GRUPA STARSZAKÓW

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

I

Aktywność ruchowa i zdrowotna: zestaw zabaw porannych, zabiegi higieniczne

Profilaktyka logopedyczna: ćw. oddechowe , ortofoniczne i artykulacyjne

Aktywność ruchowa i zdrowotna: zestaw zabaw porannych, zabiegi higieniczne

Zabawa dydaktyczna

Aktywność ruchowa i zdrowotna: zestaw zabaw porannych, zabiegi higieniczne

„Dzień dla zdrowia” – cykl pogadanek

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna: zestaw zabaw porannych, zabiegi higieniczne

Zabawa tematyczna lub konstrukcyjna

Aktywność ruchowa i zdrowotna: zestaw zabaw porannych, zabiegi higieniczne

Zabawa badawcza

II

Aktywność językowa

 Aktywność

artystyczna (plastyka)

Aktywność poznawcza   ( matematyka)

Aktywność ruchowa i zdrowotna

Aktywność poznawcza   ( matematyka)

Aktywność artystyczna

(muzyka)

 

Aktywność językowa

Aktywność artystyczna (plastyka)

 

Aktywność językowa

Aktywność ruchowa i zdrowotna

III

Odpoczynek na dywanie

Słuchanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Odpoczynek na dywanie,

słuchanie muzyki relaksacyjnej

RELIGIA

13.30-14.00

 

J. ANGIELSKI

12.00- 13.00

 

J. ANGIELSKI

12.00- 13.00

Odpoczynek na dywanie – słuchanie bajek terapeutycznych, zabawy przeciw agresji.

RELIGIA

13.30-14.00

IV

Inne działania wynikające z potrzeb dziecka:

- profilaktyka logopedyczna – gimnastyka buzi i języka,

- zajęcia prowadzone metodą Dolya z wykorzystaniem różnych modułów,

- wyjścia na szkolny plac zabaw,

- zabawy dowolne

- praca indywidualna z dzieckiem.

Inne działania wynikające z potrzeb dziecka:

- program profilaktyczny przeciw agresji – zabawy przeciw agresji,

- zabawy rozwijające Dennisona,

- wyjścia na szkolny plac zabaw,

- zabawy dowolne

- praca indywidualna z dzieckiem.

 

Inne działania wynikające z potrzeb dziecka:

- zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i pr. multimedialnych,

- gry i zabawy edukacyjne, gry planszowe,

-wyjścia na szkolny plac zabaw,

- zabawy dowolne

- praca indywidualna z dzieckiem.

Inne działania wynikające z potrzeb dziecka:

- zajęcia doskonalące naukę czytania, utrwalenie poznanych liter z wyk. metod Majchrzak, Cieszyńskiej

- ćwiczenia grafomotoryczne,

- wyjścia na szkolny plac zabaw,

- zabawy dowolne

- praca indywidualna z dzieckiem.

 

 

Inne działania wynikające z potrzeb dziecka:

- „Kącik europejski” – zapoznanie z krajami Europy,

-zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,

- wyjścia na szkolny plac zabaw,

- zabawy dowolne

- praca indywidualna z dzieckiem.

 

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach