Aktualności

Dyżur letni 2020. Proszę wszystkich rodziców o zapoznanie się z treścią poniższych załączników. Halina Łaganowska- dyrektor.

 

Komunikat w/s otwarcia przedszkola od 1 czerwca 2020.
Od poniedziałku 1 czerwca br. zostają uruchomione zajęcia w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w klasach 1-3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.

Jednocześnie informuję, że:

  1. to rodzice dzieci decydują o tym, czy dzieci będą uczęszczały do przedszkola.
  2. w dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
  3. kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.
  4. W załącznikach : oświadczenie , które rodzic podpisze w pierwszym dniu pobytu dziecka oraz zasady pobytu dziecka w przedszkolu. Proszę o zapoznanie się z ich treścią.
      Halina Łaganowska- dyrektor
Nabór 2020/2021.
Przypomnienie o oświadczeniach.
Składając wypełniony wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru proszę pamiętać również o dołączeniu stosownych zaświadczeń i oświadczeń związanych z poszczególnymi kryteriami.
Dla przykładu:
Zaznaczając wypełnienie kryterium Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym należy dołączyć oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki (wzór oświadczenia jest do pobrania w zakładce pliki do pobrania) Informacja o konieczności złożenia oświadczenia pojawia się w trakcie wypełniania wniosku (pod literką „i”)

NABÓR DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO RYBNIK NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

 

 Rodzice dzieci, które nie uczęszczają obecnie do przedszkola - samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) złożą w przedszkolu.

 Nabór elektroniczny do przedszkoli zostanie uruchomiony 

          26.05.2020., godz. 9.00          

Zamknięcie witryny naborowej nastąpi :

04.06.2020., godz.15.00


 Adres strony:  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl 

 Dalsze informacje dotyczące naboru umieszczane będą systematycznie na stronie internetowej przedszkola (adres strony: www.miastorybnik.pl/p1

 

 

Nabór 2020/2021.
W załączeniu informacja o sposobie dostarczania wniosku o przyjęcie dziecka  do przedszkola.
rtf
87716

„Wspomaganie w naszym przedszkolu”

Tylko trzy przedszkola z Rybnika, w tym Przedszkole nr 1, w bieżącym roku szkolnym zostaną objęte procesem wspomagania. Wspomaganie będzie prowadzone we współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, a głównym jego obszarem będzie rozwijanie
tzw. kompetencji kluczowych u dzieci.

Pojęcie kompetencji kluczowych rozumiemy jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Za nami już pierwszy etap – diagnoza. Odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 podczas którego po wnikliwej analizie zdecydowaliśmy, że w tym roku szkolnym szczególnie rozwijać będziemy pierwszą kompetencję kluczową, czyli kompetencję w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (wcześniej nazywaną porozumiewaniem się w języku ojczystym).

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia
i interpretowania pojęć i uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych we wszystkich dziedzinach i kontekstach. To także zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami, we właściwy kreatywny sposób. Rozwijanie umiejętności rozumienia i tworzenia informacji stanowi podstawę dalszego uczenia się i innych interakcji językowych.

Już niedługo kolejny etap – planowanie działań. Szczegóły wkrótce

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Jak zarejestrować się na ePrzedszkole.com.pl

Krok 1: Wchodzimy na stronę https://rodzic.eprzedszkole.com.pl/ i klikamy na dole „Zarejestruj się”.

Krok 2: Podajemy swoje dane czyli dane rodzica: adres e-mail, imię i nazwisko (pola obowiązkowe). Możemy dodatkowo podać numer telefonu do otrzymywania powiadomień sms z placówki.

Krok 3: Obowiązkowo zaznaczamy pole „Akceptuję Regulamin”.

Krok 4: Gdy wszystko jest gotowe klikamy ZAREJESTRUJ SIĘ.

Krok 5: Na podany e-mail został wysłany link aktywacyjny (sprawdź skrzynkę odbiorczą). Jeśli nie potrafisz znaleźć w swojej skrzynce wiadomości z linkiem warto przejrzeć folder spam. Następnie podążaj za wskazówkami podanymi w mailu.

Teraz dodaj dziecko do swojego konta:

Krok 1: Logujemy się na https://rodzic.eprzedszkole.com.pl/ używajac swojego e-maila oraz hasła.

Krok 2: Klikamy przycisk plus „Dodaj dziecko” znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu.

Krok 3: Podajemy numer PESEL dziecka oraz numer karty dziecka i klikamy SZUKAJ.

Krok 4: Po wyszukaniu profilu dziecka klikamy DODAJ.

Gotowe! I tym sposobem dodaliśmy profil dziecka do swojego konta. Od teraz zawsze po zalogowaniu na ePrzedszkole.com.pl możesz przeglądać informacje dotyczące Twojego dziecka udostępniane przez Waszą placówkę.

 

 

 

Logowanie na platformę eprzedszkole

 

www.rodzic.eprzedszkole.com.pl

Uwaga Rodzice!

Od dnia 15 listopada 2018r w razie nieuiszczenia w terminie należności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić i wysłać  upomnienie.

Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł- na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2015r sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Proszę zatem  o terminowe dokonywanie opłat za pobyt i żywienie do dnia 15 każdego miesiąca.

Regulamin imprezy plenerowej.

Platforma dla Rodziców - pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu.

www.eprzedszkole.com.pl


 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach