Zapraszamy do zabawy!

Na stronie tej znajdują się piosenki

przy których bawiliśmy się w przedszkolu,

ale również nowe propozycje do zabawy!

Zapraszamy :

do oglądania aby uczyć się przez wzrok

do słuchania aby uczyć się przez słuch

do zabawy aby uczyć się przez ruch!

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach