Aktualności

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych
 
Kontakt telefoniczny na czas zawieszenia zajęć: 504808750
 
Szczegółowe informacje w załacznikach poniżej
pdf
511249

Informacja uzupełniająca dotycząca koronawirusa.

Koronawirus - informacja dla rodziców

docx
23517

Dyżur letni 2020

xls
42496

„Wspomaganie w naszym przedszkolu”

Tylko trzy przedszkola z Rybnika, w tym Przedszkole nr 1, w bieżącym roku szkolnym zostaną objęte procesem wspomagania. Wspomaganie będzie prowadzone we współpracy z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku, a głównym jego obszarem będzie rozwijanie
tzw. kompetencji kluczowych u dzieci.

Pojęcie kompetencji kluczowych rozumiemy jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Za nami już pierwszy etap – diagnoza. Odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1 podczas którego po wnikliwej analizie zdecydowaliśmy, że w tym roku szkolnym szczególnie rozwijać będziemy pierwszą kompetencję kluczową, czyli kompetencję w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (wcześniej nazywaną porozumiewaniem się w języku ojczystym).

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia
i interpretowania pojęć i uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych we wszystkich dziedzinach i kontekstach. To także zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami, we właściwy kreatywny sposób. Rozwijanie umiejętności rozumienia i tworzenia informacji stanowi podstawę dalszego uczenia się i innych interakcji językowych.

Już niedługo kolejny etap – planowanie działań. Szczegóły wkrótce

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 1 w Rybniku

 

docx
15483

Dowiedz się co powoduje wszawicę? Jak długo trwa, jakie są objawy i jak ją rozpoznać? Jak powinna być leczona. Rozwiej mity na temat wszawicy.

 

docx
17066

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Jak zarejestrować się na ePrzedszkole.com.pl

Krok 1: Wchodzimy na stronę https://rodzic.eprzedszkole.com.pl/ i klikamy na dole „Zarejestruj się”.

Krok 2: Podajemy swoje dane czyli dane rodzica: adres e-mail, imię i nazwisko (pola obowiązkowe). Możemy dodatkowo podać numer telefonu do otrzymywania powiadomień sms z placówki.

Krok 3: Obowiązkowo zaznaczamy pole „Akceptuję Regulamin”.

Krok 4: Gdy wszystko jest gotowe klikamy ZAREJESTRUJ SIĘ.

Krok 5: Na podany e-mail został wysłany link aktywacyjny (sprawdź skrzynkę odbiorczą). Jeśli nie potrafisz znaleźć w swojej skrzynce wiadomości z linkiem warto przejrzeć folder spam. Następnie podążaj za wskazówkami podanymi w mailu.

Teraz dodaj dziecko do swojego konta:

Krok 1: Logujemy się na https://rodzic.eprzedszkole.com.pl/ używajac swojego e-maila oraz hasła.

Krok 2: Klikamy przycisk plus „Dodaj dziecko” znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu.

Krok 3: Podajemy numer PESEL dziecka oraz numer karty dziecka i klikamy SZUKAJ.

Krok 4: Po wyszukaniu profilu dziecka klikamy DODAJ.

Gotowe! I tym sposobem dodaliśmy profil dziecka do swojego konta. Od teraz zawsze po zalogowaniu na ePrzedszkole.com.pl możesz przeglądać informacje dotyczące Twojego dziecka udostępniane przez Waszą placówkę.

Zarządzenie nr 3/2019

Dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku

z dnia 30.08.2019.

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 1 w Rybniku.

 

docx
19079

 

 

 

Logowanie na platformę eprzedszkole

 

www.rodzic.eprzedszkole.com.pl

Uwaga Rodzice!

Od dnia 15 listopada 2018r w razie nieuiszczenia w terminie należności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić i wysłać  upomnienie.

Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł- na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2015r sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Proszę zatem  o terminowe dokonywanie opłat za pobyt i żywienie do dnia 15 każdego miesiąca.

Regulamin imprezy plenerowej.

Platforma dla Rodziców - pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu.

www.eprzedszkole.com.pl


 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach