Religia

 

Temat; "Pan Jezus uczy nas kochać nasze Mamy"
Pan Bóg chcąc pojednać ludzi ze Sobą, wybrał Maryję na Matkę swojego Syna. Maryja zgodziła się być Matką Pana Jezusa. Z miłością i oddaniem poświęciła Mu całe życie. Była z Nim od Jego narodzin aż do śmierci.
Pan Jezus jako dziecko chętnie pomagał swojej mamie, był Jej posłuszny i oddany. Od Jezusa uczymy się miłości i szacunku do naszych mam.
Zbliża się Dzień Matki. W tym dniu z wielką miłością myślimy o naszych mamach, narysujcie swojej mamie obrazek, zróbcie laurkę, pokolorujcie kolorowankę.
Pomódlcie się za nią słowami modlitwy "Zdrowaś Mario", dodając słowa "Panie Jezu dziękuję Ci za moją mamę"
 

 

Temat: "Pan Jezus posyła misjonarzy"
Pan Jezus powiedział "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" - (Mt 28,19)
Misjonarze z miłości do Pana Jezusa, wypełniają jego polecenie. Wyjeżdżają na wiele lat. Wymaga to od nich wiele trudu i cierpliwości. Muszą się nauczyć porozumiewania z tymi, do których zostają posłani. Dlatego powinniśmy wspierać ich naszymi modlitwami.

 

"W maju czcimy Maryję - matkę Jezusa"

Proszę w puste miejce na obrazku wkleic obrazek Maryi (lub narysować). Zachęcam do nauki modlitwy "Zdrowaś Mario"

 

jpg
2886426
docx
1147411

Pan Jezus ukryty pod postacią chleba.

jpg
2861505
jpg
3011092

Pan Jezus zmartwychwstał!

docx
22487

Wielki Piątek - pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu.

docx
39511

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

jpg
197262
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach